Operatívny lízing – vhodný aj pre súkromné osoby?

INZCERCIA | Našetriť si na nové auto nie je také jednoduché a táto finančná položka býva zväčša veľmi vysoká. Zo začiatku bol operatívnu lízing určený pre firmy, dnes po ňom siaha čoraz väčšie množstvo súkromných osôb. Prečo?

Okrem operatívneho lízingu existujú ešte možnosti ako spotrebný úver a finančný lízing. Spotrebný úver pozná každý z vás. Podmienky si stanovuje banka a hlavnou výhodou je, že majiteľom vozidla sa hneď od začiatku stáva daná osoba.

Pri finančnom lízingu sa na začiatku stáva majiteľom vozidla lízingová spoločnosť až do splatenia vozidla. Motorista, s ktorým je uzatvorená zmluva platí mesačné splátky. Ostatné náklady spojené s prevádzkou vozidla ako servis, poistenie a podobne, si platí klient a nepripadá to na úkor lízingovej spoločnosti.

Operatívny lízing môžeme nazvať inak aj ako prenájom auta. Za tento prenájom platí klient taktiež mesačné splátky, rozdiel je však ten, že po splatení ostáva auto majetkom lízingovej spoločnosti. V splátkach za vozidlo sú zahrnuté aj náklady na servis, poistenie a podobne. Klient sa tak v podstate nestará absolútne o nič a len využíva auto na svoju potrebu.

Možnosť operatívneho lízingu zväčša využívajú firmy, ktorým bezstarostnosť ohľadom servisu vyhovuje a po splatení auta si zaobstarajú nové. Tento druh lízingu začínajú využívať aj fyzické osoby a spoločnosti tak upravujú svoje podmienky a ponúkajú individuálny prístup. Nie je potrebné platiť žiadnu akontáciu a ak klientovi neprekáža, že auto aj po splatení nebude vlastniť, je pre neho voľba operatívneho lízingu tou správnou cestou. Nevýhodou môže byť obmedzený počet kilometrov, ktorý môže byť limitovaný napríklad na 25 000 km ročne. Preto si treba dôkladne preštudovať obsah zmluvy a ujasniť si na akú prácu budete auto používať. V neposlednom rade má klient na výber obmedzené modely jednotlivých značiek a neumožňujú mu nakonfigurovať si svoje vlastné vozidlo podľa predstáv.

Operatívneho lízingu sa netreba báť, treba si dôkladne naštudovať zmluvu, podmienky a v neposlednom rade si určiť ciele a účel na čo budete vozidlo používať.