Vodič Tesly sa stal hrdinom vďaka svojmu na prvý pohľad bezcharakternému činu na ceste. Vybrzdil auto za sebou tak, že do neho narazilo! Pozadie príbehu je však úplne iné a naozaj hrdinské.